Sıra Unvan Ad Soyad Dahili e-Posta Havis
0 Mühendislik Fakültesi 3476 muhendislik@harran.edu.tr
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0 Bilgisayar Mühendisliği 3776 bilgisayar@harran.edu.tr
1 Doç. Dr. İbrahim Berkan AYDİLEK 3808 berkanaydilek@harran.edu.tr
2 Doç. Dr.  Mehmet Emin TENEKECİ 3807 etenekeci@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİFTÇİ 1628 serdarciftci@harran.edu.tr
4 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilal ER 1576 bilal.er@harran.edu.tr
5 Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÜNER 1630 kguner@harran.edu.tr
6 Dr. Öğr. Üyesi Nagehan İLHAN 1088 nagehanilhan@harran.edu.tr
7 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hadi SUZER 1859 mhsuzer@harran.edu.tr
8 Öğr.Gör. Dr. Habip ARTAN 3539 hartan@harran.edu.tr
9 Öğr.Gör. Umut KURAN 1429 ukuran@harran.edu.tr
10 Öğr.Gör. Cemil  DEMİR 2809 cdemir@harran.edu.tr
11 Arş. Gör. Cengiz KINA 1261 cengizkina@harran.edu.tr
12 Arş. Gör. Fatma Didem ALAY 1380 fdidemogretmen@harran.edu.tr
13 Arş. Gör. Handan GÜMÜŞ 1779 handangumus@harran.edu.tr
14 Arş. Gör. Neval KARACA 1799 nevalkaraca@harran.edu.tr
15 Arş. Gör. Beyzanur BÜTÜN    ... beyzanurbutun@harran.edu.tr
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0 Çevre Mühendisliği 1121 cevre@harran.edu.tr
1 Prof. Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR 3787 mirfan@harran.edu.tr
2 Prof. Dr. Güzel YILMAZ 3789 gyilmaz@harran.edu.tr
3 Prof. Dr. Ayşe Dilek ATASOY 3793 adilek@harran.edu.tr
4 Doç. Dr Hakki GÜLŞEN 3788-1119 hgulsen@harran.edu.tr
5 Doç. Dr Özlem DEMİR 3791 odemir@harran.edu.tr
6 Doç. Dr Mustafa  ASLAN 3795 maslan@harran.edu.tr
7 Doç. Dr Mehmet Fatih DİLEKOĞLU 1273 dilekoglu@harran.edu.tr
8 Doç. Dr Tuba RASTGELDİ DOĞAN 1262 trastgeldi@harran.edu.tr
9 Arş. Gör. Dr. Betül GÖNCÜ 1397 betulgoncu@harran.edu.tr
10 Arş. Gör.Dr. Pelin YAPICIOĞLU 1460 pyapicioglu@harran.edu.tr
11 Arş. Gör. Dr. Benan YAZICI KARABULUT 1178 benanyazici@harran.edu.tr
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1382 elektronik@harran.edu.tr
1 Prof. Dr.  Ali  KIRÇAY 1040 kircay@harran.edu.tr
2 Prof. Dr.  M.Tahir GÜLLÜOĞLU 1436 mtahir@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi Nurettin BEŞLİ 3806 nbesli@harran.edu.tr
4 Dr. Öğr. Üyesi Hasari  KARCİ 1439 hasarikarci@harran.edu.tr
5 Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ 1041 agumuscu@harran.edu.tr
6 Dr. Öğr. Üyesi Kerim KARADAĞ 1466 k.karadag@harran.edu.tr
7 Dr. Öğr. Üyesi Ünal YILMAZ 1128 uyilmaz@harran.edu.tr
8 Dr. Öğr. Üyesi Buket  SONBAŞ COBB 3000 bsonbas@harran.edu.tr
9 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem ALTINÖZEN  ---- ealtinozen@harran.edu.tr
10 Arş. Gör. Hasan  CİHANGİR 1109 cihangir@harran.edu.tr
11 Arş. Gör.Dr. Uğur  HARMANCI  1858 uharmanci@harran.edu.tr
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0 Endüstri Mühendisliği 2522 endustri@harran.edu.tr
1 Prof. Dr. Gencay SARIIŞIK 1589 gsariisik@harran.edu.tr
2 Doç. Dr Serkan KAYA 1042 serkankaya@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi İ.Hakan KARAÇİZMELİ 1635 hkaracizmeli@harran.edu.tr
4 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet  Miman 1637 mmiman@harran.edu.tr
5 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet S. ÖĞÜTLÜ 1587 sogutlu@harran.edu.tr
6 Dr. Öğr. Üyesi Sercan DEMİR 2907 sercandemir@harran.edu.tr
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0 Gıda Mühendisliği 1761 gidamuhendisliği@harran.edu.tr
1 Prof.Dr. Musa Serdar AKIN 1497 sakin@harran.edu.tr
2 Prof.Dr. Mutlu Buket AKIN 3725 mutluakin@harran.edu.tr
3 Prof.Dr. Ahmet Ferit ATASOY 3732 fatasoy@harran.edu.tr
4 Prof.Dr. Şerafettin ÇELİK 3722 scelik69@harran.edu.tr
5 Prof.Dr. İbrahim HAYOĞLU 3721 ihayoglu@harran.edu.tr 
6 Prof.Dr.  Mehmet KARAASLAN 3669 mehmetkaraaslan@harran.edu.tr
7 Prof.Dr. Hasan  VARDİN 3726 hvardin@harran.edu.tr
8 Doç. Dr Ali YILDIRIM 3731 ayildirim@harran.edu.tr
9 Doç. Dr Eyyüp KARAOĞUL 1758 e.karaogul@harran.edu.tr
10 Dr. Öğr. Üyesi Büşra PALABIÇAK 1763 busragoncu@harran.edu.tr
11 Dr. Öğr. Üyesi A.Sabri ÜNSAL 3724 asabri@harran.edu.tr
12 Dr. Öğr. Üyesi Yasin YAKAR 1759 yasinyakar@harran.edu.tr
13 Dr. Öğr. Üyesi Çağım AKBULUT ÇAKIR 3729 cagim@harran.edu.tr
14 Doç. Dr. Bülent BAŞYİĞİT 1583 bulentbasyigit@harran.edu.tr
15 Öğr. Gör. Gjulten NEDJİP 2516 gnedjip@harran.edu.tr
16 Arş. Gör. Dr. Naciye ÜNVER 1581 unver.naciye@harran.edu.tr
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0 Harita Mühendisliği 2522 harita@harran.edu.tr
1 Doç. Dr Mustafa ULUKAVAK 1693 mulukavak@harran.edu.tr
2 Dr. Öğr. Üyesi Müge ALBAYRAK 1694 muge.albayrak@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST 1697 f.b.ernst@harran.edu.tr
4 Doç.Dr. Nizar POLAT 1856 nizarpolat@harran.edu.tr
5 Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir MEMDUHOĞLU 1688 akadirm@harran.edu.tr
6 Arş. Gör. Şeyma AKÇA 1854 seymakca@harran.edu.tr
7 Arş. Gör. Dr. Yunus KAYA 1855 yunuskaya@harran.edu.tr
8 Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL 1695 hsenol@harran.edu.tr
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0 İnşaat Mühendisliği 1360 insaatmuh@harran.edu.tr
1 Prof. Dr. Halil Murat  ALĞIN 3782 hmalgin@harran.edu.tr
2 Prof. Dr. M. ARİF GÜREL 3777 agurel@harran.edu.tr
3 Prof. Dr. Ali SARIIŞIK 3785 sariisik@harran.edu.tr
4 Prof. Dr.  Celal AĞAN 3783 celalagan@harran.edu.tr
5 Prof. Dr. Kasım MERMERDAŞ 1412 kasim.mermerdas@harran.edu.tr
6 Prof.Dr Erhan  GÜNEYİSİ 1592 eguneyisi@harran.edu.tr
7 Prof. Dr Veysel GÜMÜŞ 1274 gumus@harran.edu.tr
8 Doç. Dr Recep Kadir PEKGÖKGÖZ 3784 recepkadir@harran.edu.tr
9 Doç. Dr Zeynep  ALĞIN 1117 zyilmaz@harran.edu.tr
10 Doç. Dr. Oğuz  ŞİMŞEK 3786 oguzsimsek@harran.edu.tr
11 Doç.Dr.  Arda Burak EKMEN 1115 ardaburakekmen@harran.edu.tr
12 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fethi GÜLLÜ 3780 fethigullu@harran.edu.tr
13 Dr. Öğr. Üyesi Şevin EKMEN 1027 ekmensevin@harran.edu.tr
14 Arş. Gör. Fahri Baran KÖROĞLU 3811 fbkoroglu@harran.edu.tr
15 Arş. Gör.  Latif Doğan DİNSEVER 3778 latifddinsever@harran.edu.tr
16 Arş. Gör. Egemen  KAYA 3779 kaya.egemen@harran.edu.tr
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0 Makine Mühendisliği 1126 makine@harran.edu.tr
1 Prof.Dr. Mehmet Azmi AKTACİR 3802 aktacir@harran.edu.tr
2 Prof. Dr. Bülent AKTAŞ 1018 baktas@harran.edu.tr
3 Prof. Dr. Hüsamettin BULUT 3798 hbulut@harran.edu.tr
4 Prof. Dr. Cengiz DOĞAN 1597 cdogan@harran.edu.tr
5 Prof. Dr. Murat KISA 3810 mkisa@harran.edu.tr
6 Prof. Dr. İsmail HİLALİ 3803 ihilali@harran.edu.tr
7 Prof. Dr Mustafa ÖZEN 1019 mustafaozen@harran.edu.tr
8 Doç. Dr. Zeynel A. FIRATOĞLU 1068 firatoglu@harran.edu.tr
9 Dr. Öğr. Üyesi Cuma  ÇETİNER 3801 ccetiner@harran.edu.tr
10 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİRİLMİŞ 1407 mehmet.dirilmis@harran.edu.tr
11 Dr. Öğr. Üyesi Yusuf IŞIKER 3797 yusuf47@harran.edu.tr
12 Öğr. Gör. Dr. Mehmet Vehbi BALAK 3805 vbalak@harran.edu.tr
13 Öğr.Gör. Ş. Müslüm  AÇIKER 3809 muslumaciker@harran.edu.tr
14 Öğr.Gör. Osman Avni SERVİ 3804 oaservi@harran.edu.tr
15 Arş. Gör.  Abuzer AÇIKGÖZ 1298 a.abuzer@harran.edu.tr
16 Arş. Gör. Dr. Gökhan DEMİRCAN 1099 gdemircan@harran.edu.tr
17 Arş. Gör. Nergiz ÜLKER 1125 nergizulker@harran.edu.tr
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0 Yazılım Mühendisliği 3776 yazilim@harran.edu.tr
1 Doç. Dr. Dursun AKASLAN 1378 dursunakaslan@harran.edu.tr
2 Dr. Öğr. Üyesi Zehra BOZDAĞ KARAKEÇİ - zbozdag@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi Harun  ÇİĞ 1632 haruncig@harran.edu.tr
4 Arş. Gör. Songül AKDAĞ 1680 songulakdag@harran.edu.tr
5 Arş. Gör. Cevher RENK 1780 cevherrenk@harran.edu.tr
6 Arş. Gör. Rümeysanur ŞENOL 1766 rumeysanursenol@harran.edu.tr