Fakülte Yönetim Kurulu

                                                         E-Posta Dahili Web
Başkan Prof. Dr. Hüsamettin BULUT hbulut@harran.edu.tr 3798 www
Üye Prof. Dr. H. Murat ALGIN hmalgin@harran.edu.tr 3782 www
Üye Prof. Dr. Ali KIRÇAY  kircay@harran.edu.tr 1040 www
Üye Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU ihayoglu@harran.edu.tr 3721 www
Üye Doç.Dr. Gencay SARIIŞIK gsariisik@harran.edu.tr 1589 www
Üye Doç. Dr. Özlem DEMİR odemir@harran.edu.tr 3791 www
Üye Dr. Ögr. Üyesi Nagehan İLHAN nagehanilhan@harran.edu.tr 1088 www
Raportör Fak.Sek. Yunus KEKİL yunuskekil@harran.edu.tr 3477 www
 

Fakülte Kurulu

                                                           E-Posta Dahili Web
Başkan Prof. Dr. Hüsamettin BULUT hbulut@harran.edu.tr 3798 www
Üye Prof. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR aktacir@harran.edu.tr 3802 www
Üye Prof. Dr. Mutlu Buket AKIN mutluakin@harran.edu.tr 3725  www
Üye Prof. Dr. Ali KIRÇAY kircay@harran.edu.tr 1040 www
Üye Prof. Dr. Ahmet Ferit ATASOY fatasoy@harran.edu.tr 3732 www
Üye Prof. Dr. Şerafettin ÇELİK scelik69@harran.edu.tr 3722 www
Üye Prof. Dr. Halil Murat ALGIN malgin@harran.edu.tr 3782 www
Üye Prof. Dr. Bülent AKTAŞ baktas@harran.edu.tr 1018 www
Üye Doç.Dr. Recep Kadir PEKGÖKGÖZ recepkadir@harran.edu.tr 3784 www
Üye Doç. Dr. Dursun AKASLAN dursunakaslan@harran.edu.tr 1378 www
Üye Doç. Dr. İbrahim Berkan AYDİLEK berkanaydilek@harran.edu.tr 1465 www
Üye Doç. Dr. Özlem DEMİR odemir@harran.edu.tr 3791 www
Üye Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK gsariisik@harran.edu.tr 1589 www
Üye Doç. Mustafa ULUKAVAK mulukavak@harran.edu.tr 1693 www
Üye Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa Hakkı GÜLŞEN hgulsen@harran.edu.tr 3788-1119 www
Üye Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ŞİMŞEK osimsek@harran.edu.tr 1693 www
 

Fakülte Disiplin Kurulu

 
                                                        E-Posta Dahili Web
Başkan Prof. Dr. Hüsamettin BULUT        hbulut@harran.edu.tr 3798 www
Üye Prof. Dr. H. Murat ALGIN hmalgin@harran.edu.tr 3782 www
Üye Prof. Dr. Ali KIRÇAY  kircay@harran.edu.tr 1040 www
Üye Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU ihayoglu@harran.edu.tr 3721 www
Üye Doç.Dr. Gencay SARIIŞIK gsariisik@harran.edu.tr 1589 www
Üye Doç Dr. Özlem DEMİR odemir@harran.edu.tr 3791 www
Üye Dr. Ögr. Üyesi Nagehan İLHAN nagehanilhan@harran.edu.tr 1088 www
Fak. Sek. Yunus KEKİL yunuskekil@harran.edu.tr 3477 www
 

Basın Yayın Tanıtım ve İnternet Kurulu (BYTİK)

 
                                                            E-Posta Dahili Web
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Nizar POLAT nizarpolat@harran.edu.tr 1633 www
Başkan Yar. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİRİLMİŞ mehmet.dirilmis@harran.edu.tr 1407 www
Üye Dr. Öğr. Üyesi  Arda Burak EKMEN ardaburakekmen@harran.edu.tr 1115 www
Üye Arş. Gör. Harun ÇİĞ haruncig@harran.edu.tr​​ 1632 www
Üye Arş. Gör. Cengiz KINA cengizkina@harran.edu.tr​​ 1261 www
Üye Arş. Gör. Benan KARABULUT benanyazici@harran.edu.tr 1178 www
Üye Arş. Gör. Naciye ÜNVER unver.naciye@harran.edu.tr 1581 www
Üye Arş. Gör. Egemen KAYA kaya.egemen@harran.edu.tr 3779 www
Üye Dr. Öğr. Üyesi  Abdulkadir MEMDUHOĞLU akadirm@harran.edu.tr 1688 www
Üye Arş. Gör. Bülent BAŞYİĞİT  bulentbasyigit@harran.edu.tr 1583 www
Üye Arş. Gör. Abuzer AÇIKGÖZ a.abuzer@harran.edu.tr 1298 www
Fak.Sek. Yunus KEKİL yunuskekil@harran.edu.tr 3477 www
 

Yurt içi / Yurt dışı Lisansüstü Eğitim Kurulu (YLEK)

 
                                                        E-Posta Dahili Web
                                                 
Öğr. Gör. Umut KURAN     ukuran@harran.edu.tr 1429 www
       
 

 

Engelsiz Eğitim Planlama Kurulu (EEPK)

 
  Dr.Öğr. Üyesi Güzel YILMAZ (Başkan)     gyilmaz@harran.edu.tr 3789 www
  Dr.Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN maslan@harran.edu.tr 3795 www
         
 

 

Fiziki Yapı İyileştirme Kurulu (FYİK)

 
                                                                     E-Posta Dahili Web
Doç. Dr. Kasım MERMERDAŞ (Başkan)              kasim.mermerdas@harran.edu.tr  1412 www
Prof. Dr. Bülent AKTAŞ mustafaozen@harran.edu.tr 1019 www
Fak.Sek. Yunus KEKİL yunuskekil@harran.edu.tr 3477   
Araştırma Stratejik Planlama Kurulu (ASPK)

 
                                                                    E-Posta Dahili Web
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ (Başkan) agumuscu@harran.edu.tr 1041 www
Doç. Dr. Bülent AKTAŞ baktas@harran.edu.tr 1018 www
Prof.  Dr. A.Dilek ATASOY  adilek@harran.edu.tr 3793 www
Doç.Dr. Recep Kadir PEKGÖKGÖZ recepkadir@harran.edu.tr 3784 www
Prof. Dr. Mehmet KARAASLAN mehmetkaraslan@harran.edu.tr 1540 www
Dr. Öğr. Üyesi Nagehan İLHAN nagehanilhan@harran.edu.tr.  1088 www
Dr. Öğr. Üyesi Hasari KARCI karci@harran.edu.tr 1439 www
Dr. Öğr. Üyesi Nizar POLAT nizarpolat@harran.edu.tr 1633 www
Dr. Öğr.  Mehmet MİMAN mmiman@harran.edu.tr  1637 www
 

 

Erasmus Koordinatörlüğü

 
                                                                                                    Bilgisayar Mühendisliği Dahili Web
Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÜNER  (Başkan) kguner@harran.edu.tr 1630 www
Arş. Gör. Handan GÜMÜŞ (Yard.) handangumus@harran.edu.tr 1779 www
Arş. Gör. Songül AKDAĞ (Yard.) songulakdag@harran.edu.tr 1860 www
  Çevre Mühendisliği    
--- (Başkan)   ---- www
--- (Yard.)   ---- www
  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin BEŞLİ (Başkan) nbesli@harran.edu.tr 3806 www
Dr. Öğr. Üyesi Buket SONBAŞ (Yard.) bsonbas@harran.edu.tr 3000 www
Arş. Gör. Ahmet HAMZAOĞLU (Yard.) ahmethamzaoglu@harran.edu.tr 1409 www
  Endüstri Mühendisliği    
Öğr. Gör. Dr. Sercan DEMİR(Başkan) sercandemir@harran.edu.tr 2907 www
Dr. Öğr.  Mehmet MİMAN (Yard.) mmiman@harran.edu.tr 1637 www
  Gıda Mühendisliği   www
---(Başkan)   ---- www
---(Yard.)   ---- www
  Harita Mühendisliği   www
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir MEMDUHOĞLU (Başkan) akadir@harran.edu.tr 1688 www
Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL (Yard.) hsenol@harran.edu.tr 1695 www
  İnşaat Mühendisliği   www
Doç. Dr. Recep Kadir PEKGÖKGÖZ (Başkan) recepkadir@harran.edu.tr 3784 www
Arş. Gör. Fahri Baran KÖROĞLU (Yard.) fbkoroglu@harran.edu.tr 3811 www
  Makine Mühendisliği   www
Dr. Öğr.  Cuma ÇETİNER (Başkan) ccetiner@harran.edu.tr 3801 www
Arş. Gör. Abuzer AÇIKGÖZ (Yard.) a.abuzer@harran.edu.tr 1298 www
  

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MÜHENDİSLİK DERGİSİ


 

BOLOGNA

 

 
       

AKADEMİK SEMİNER