Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Dursun AKASLAN (Başkan)
Arş Gör. Songül AKDAĞ
Arş. Gör. Handan GÜMÜŞ

Çevre Mühendisliği Bölümü 

Elektrik  Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ünal YILMAZ (Başkan)
Arş Gör. Dr. Uğur HARMANCI
Arş Gör. Hasan CİHANGİR


Endüstri Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi A. Sabri ÖĞUTLÜ (Başkan)
Doç. Dr. Serkan KAYA

Gıda Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Ali YILDIRIM (Başkan)
Prof. Dr. Ahmet Freit ATASOY
Arş. Gör. Dr. Naciye ÜNVER


Harita Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir MEMDUHOĞLU (Başkan)
Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİRİLMİŞ (Başkan)
Arş. Gör. Abuzer AÇIKGÖZ
Arş. Gör. Dr. Gökhan DEMİRCAN