Ad ve Soyad E-Posta Dahili Web
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ (Başkan) agumuscu@harran.edu.tr 1041 www
Doç. Dr. Bülent AKTAŞ baktas@harran.edu.tr 1018 www
Prof.  Dr. A.Dilek ATASOY  adilek@harran.edu.tr 3793 www
Doç.Dr. Recep Kadir PEKGÖKGÖZ recepkadir@harran.edu.tr 3784 www
Prof. Dr. Mehmet KARAASLAN mehmetkaraslan@harran.edu.tr 1540 www
Dr. Öğr. Üyesi Nagehan İLHAN nagehanilhan@harran.edu.tr.  1088 www
Dr. Öğr. Üyesi Hasari KARCI karci@harran.edu.tr 1439 www
Dr. Öğr. Üyesi Nizar POLAT nizarpolat@harran.edu.tr 1633 www
Dr. Öğr.  Mehmet MİMAN mmiman@harran.edu.tr  1637 www