Unvan                                                       Ad ve Soyad E-Posta Dahili Web
Başkan Prof. Dr. Kasım MERMERDAŞ kasim.mermerdas@harran.edu.tr 3475 www
Üye Prof. Dr. Veysel GÜMÜŞ gumus@harran.edu.tr 1274 www
Üye Prof. Dr. Ali KIRÇAY  kircay@harran.edu.tr 1040 www
Üye Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU ihayoglu@harran.edu.tr 3721 www
Üye Doç.Dr. Fatih DİLEKOĞLU dileko@harran.edu.tr 3479 www
Üye Doç. Dr. Özlem DEMİR odemir@harran.edu.tr 3791 www
Üye Dr. Ögr. Üyesi Nagehan İLHAN nagehanilhan@harran.edu.tr 1088 www
Raportör Fak.Sek. Mehmet Sait BAŞDAĞ msbasdag@harran.edu.tr 3477 www