2022 yılında Tamamlanan veya Devam Eden Projeler
Sıra Destekleyen Kurum Proje Türü Yürütücü Başlık Bitiş Tarihi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
1 HÜBAP Yüksek Lisans Tez Projesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilal ER Hilbert Huang Dönüşümü ve CNN Öznitelikleri ile EKG Sinyallerinin Sınıflandırılması 18/10/2023
2 BAP Şmsiye/Araştırma Grubu Projesi Dr. Öğr. Üyesi Nagehan İLHAN Biyoteknolojik Sensor Projesi 28/09/2022
3 BAP Bilimsel Etkinlik Destek Projesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİFTÇİ Haber İçeriklerinden Haber Kaynaklarının Politik Görüşlerinin Tespit Edilmesi 09/11/2022
4 BAP Lisans Destek Projesi Doç. Dr. İbrahim Berkan AYDİLEK Ekonomik ve Modüler Bir Robotik Eğitim Setinin Geliştirilmesi: TwoB-Eight Droid 03/08/2022
5 HÜBAP Şmsiye/Araştırma Grubu Projesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİFTÇİ Çocuk Resimlerindeki Mutluluk ve Üzüntü Kavramlarının Yapay Zeka Kullanarak  Modellenmesi 09/02/2023
6 TÜBİTAK 2209-A Mehmet KUTAN
(Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin TENEKECİ)
Zirai Sürü İha Sistemleri 18/05/2023
7 TÜBİTAK 2209-A Fatma Nur CÜCÜ
(Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİFTÇİ)
Homemade 18/10/2023
Çevre Mühendisliği Bölümü
1 HÜBAP Doktora Tez Projesi Prof. Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR Solar piroliz yöntemiyle üretilen biyoçar kullanılarak yeraltı suyu arıtımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ve enerji maliyetlerinin su-enerji bağı özelinde minimizasyonu 31/07/2024
2 HÜBAP Doktora Tez Projesi Prof. Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR Asbestin sağlık coğrafyası ve çevre perspektifinden uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak incelenmesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi 09/05/2024
3 HÜBAP Doktora Tez Projesi Prof. Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR Yeraltı Sularında Yüksek Florürün Dağılımı ve Dental Florozis İçin Sağlık Bilgi Sistemlerinde CBS Tabanlı Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi 23/03/2024
4 HÜBAP Lisans Destek Projesi Doç. Dr. Mehmet Fatih DİLEKOĞLU Koyun Gübresinden üretilmiş aktif karbon ile metilen mavisi boyar maddesi giderimi 23/06/2022
5 HÜBAP Lisans Destek Projesi Prof. Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR Yarı kurak bölgedeki bir eğitim kurumunda termal konfor analizi 21/02/2024
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
1 HÜBAP Yüksek Lisans Tez Projesi Dr. Öğr. Üyesi Ünal YILMAZ Şebeke Bağlı Yakıt Hücrelerinin Güç Devresi için Çok Seviyeli Eviriciler ve Akıllı Kontrol Yöntemlerinin Araştırılması 30/04/2024
Gıda Mühendisliği Bölümü
1 HÜBAP Yüksek Lisans Tez Projesi Prof. Dr. Ahmet Ferit ATASOY  Biber (Capsicum Annuum L) Ekstraktının Mikroenkapsülasyonu 13/09/2023
Harita Mühendisliği   Bölümü
1 HÜBAP Bilimsel Etkinlik Projeleri   Dr. Öğr. Üyesi Müge ALBAYRAK   Türkiye'deki Astrojeodezik Çalışmaların Evrimi: Optik Sistemlerden Gerçek Zamanlı Uygulamalara 30/04/2023
İnşaat Mühendisliği  Bölümü
1 HÜBAP Doktora Tez Projesi Prof. Dr. Ali SARIIŞIK Endüstriyel Atıkları Kullanarak Üretilen Kendiliğinden Yerleşen Betonların Mühendislik Özelliklerinin Aaraştırılması  11/05/2022
 Makine Mühendisliği  Bölümü
1 HÜBAP Araştırma Projeleri Prof. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR Güneş Takipli Çift Yüzeyli PV Sistemlerin Performans Analizi ve Modellenmesi 26/03/2024
.. ... .. ... ... ...