Eğitimin tabana yayılması
Mevcut yapının hızlı bilgi üretimi ve akışına uygun sağlaması
Eğitimde kalite ve yetkinliklerle donatılmış mezun sayısının artırılması
Araştırmada uygulamaya yönelme
Yükseköğrenimin küreselleşmesi ve uluslararasılaşması
Topluma hizmet ve liderlik
Akademik ve bilimsel özgürlük
Hesap verebilirlik
Katılımcılık