"Türkiye'nin 2023 yılı için ekonomide ve bilimdeki hedefleri kapsamında, yükseköğretim odaklı olarak önüne koyduğu stratejilerin başında:

-Bilgi transferi ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi,
-Eğitim ve insan kaynakları sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi, gelmektedir.
  100 / 2000 Programı bu amaca yönelik olarak ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak uzun ve katılımcı bir yaklaşımla tasarlanmıştır ve geleceğe yönelik etkin bir projedir. Bu program kapsamında ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik 100 alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilecektir. Bu insan kaynaklarının istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel sektörün de gelişimi odaklı süreçlerine de ciddi yararlar sağlayacaktır.
  Özetle 100 / 2000'in amacı hedefler doğrultusunda seçtiğimiz belirli alanlarda yetkinleşmektir. Şimdi bu genç ve dinamik nesile bunu tam olarak ifade etmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı önüne hedef koymuş Türkiye'de rol sahibi olabilmeleri için onları yetiştirdiğimizi anlatabilmemiz gerekmektedir. Çünkü Türkiye'nin bu alanlarda yetkin bilim adamları olmalıdır.
   2023 için çizilen vizyonda "net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen" bir Türkiye hedeflenmektedir."


Detaylı bilgi için tıklayınız: 100/2000 YÖK Doktora Bursları 
 
100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARI KAPSAMINDA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN BURSİYELERİMİZ
Ad – Soyad: Bölümü: Telefon: E-Posta:
Ruken DAŞ Makina Mühendisliği 0414 318 3000/1126 rukendas@harran.edu.tr
Fadile ŞEN Elektrik-Elektronik Mühendisliği 0414 318 3000/1382 elektronik@harran.edu.tr
Elif Songül ÇALIŞKAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği 0414 318 3000/1382 elektronik@harran.edu.tr
Perihan DERİN Çevre Mühendisliği 0414 318 3000/1097 perihanderin@harran.edu.tr
Abdullah İzzeddin KARABULUT Çevre Mühendisliği 0414 318 3000/1097 ikarabulut@harran.edu.tr
Songül CAN İnşaat Mühendisliği 0414 318 3000/3799 insaatmuh@harran.edu.tr
Berrin Nevra KATİ İnşaat Mühendisliği 0414 318 3000/3799 nevraeker@harran.edu.tr
Mehmet ŞEKER İnşaat Mühendisliği 0414 318 3000/3799 mehmet_seker_63@hotmail.com
Yavuz AVŞAROĞLU İnşaat Mühendisliği 0414 318 3000/3799 yavsaroglu@harran.edu.tr
 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MÜHENDİSLİK DERGİSİ


 

BOLOGNA

 

 
       

AKADEMİK SEMİNER