MEDİKO SOSYAL MERKEZİ

 

29/05/2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun; 60. Maddesi kapsamında tüm öğrencilerin Genel Sağlık Sığortalı sayılmasından dolayı Mediko Sosyal Merkezleri İşlerliğini yitirmiş ve Üniversitemizde 2015 yılına kadar hizmet vermiş olan bu birimimiz 2016 yılında Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin de Osmanbeye taşınmasından dolayı kapatılmıştır.