SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
1. Prof. Dr. Şevket ÖKTEN 3631 sevketokten@harran.edu.tr
2. Doç. Dr. Mahmut KAYA 3632 mahmutkaya@harran.edu.tr
3. Dr. Öğr. Üyesi Bekir GEÇİT 1590 bekirgecit@harran.edu.tr
4. Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLERCE 1936 hakangulerce@harran.edu.tr
5. Dr. Öğr. Üyesi Ruken MACİT 1947 rukenmacit@harran.edu.tr
6. Dr. Öğr. Üyesi Hatice ŞAHİN 1493 haticesahin@harran.edu.tr
7. Dr. Öğr. Ü yesi Abdul HADİ 1596 ahadi@harran.edu.tr
8. Arş. Gör. Gıyasettin YILDIZ 1053 gyildiz@harran.edu.tr