Prof. Dr. Şevket ÖKTEN Özgeçmişe erişmek için adın üzerine tıklayınız!

Eposta:
sevketokten@gmail.com
Tel: 0414 318 30 00/ 3631