Vizyon: Bilimsel bilgi üretimi ve toplumsal sorunların çözümü konusunda ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olmak.
Misyon: Toplumsal yaşamın değişim ve dönüşüm mekanizmalarını anlama ve açıklama becerisi kazanmış, çok boyutlu düşünebilen, toplumsal sorunların tespiti ve çözümü noktasında sorgulayan, karar veren ve bilimsel bilgi üretimine katkı sağlayabilen bireyler yetiştirmektir.