Arş. Gör. Serkan ŞENEL
serkansenel@harran.edu.tr
serkan-senel@hotmail.com

Google Scholar
Orcid
Yöksis
Web of Science

Adres: Harran Üniversitesi/Osmanbey Kampüsü/Fen Edebiyat Fak.
Tarih Bölümü/F 205 no’lu Oda/Mardin Yolu Üzeri 18.km
Telefon: 0414 318 0000- 16 65

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü (2015)

İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (2021)


Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi A.B.D. (2016-2018)
Tez Konusu: Geç Dönem Osmanlı Urfa’sında Kadın, Kadının Sosyo-Ekonomik Statüsü ve Mahremiyeti (1845-1915)
Danışman: Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ

Doktora: Harran Üniversitesi Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi A.B.D. (2019-2023)
Tez Konusu: Atebât-ı Âliye Örneği Üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'nda Şia Kaygısı: Propaganda, Tedbir ve İdeoloji (1796-1914)
Danışman: Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ


ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Ekinci, Abdullah, ŞENEL, Serkan, "The Tribe School of Abdulhamid II: Loyalty to The Ottoman Empire and The Sultan", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 411-426, C.25. S.1. 2023.

Ekinci, Abdullah, ŞENEL, Serkan, "Din-Devlet İlişkileri Bağlamında Osmanlı Sünnîliğinin Şekillenme ve Kurumsallaşma Sürecinin Fikrî Arka Planı", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 946-972, S.32. 2023.

Tanık, İbrahim Halil, ŞENEL, Serkan, "Bir Taşra Şehrinin Sözcülüğünü Yapmak: Fikret Otyam ve Urfa (1953-1993)", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.647-661, C.22. S.2. 2021. 

ŞENEL, Serkan, Ekinci, Abdullah, "19. yüzyıl Osmanlı İstanbulu'nda Sokak: Yapı ve Değişim" , Bingöl Araştırmaları Dergisi, ss.101-118. C.8. S.1. 2021. 

Ekinci, Abdullah, ŞENEL, Serkan, "Osmanlı Toplumunda Müslüman Kadının Mahremiyeti: Urfa Örneği (1866-1895)", Mukaddime Dergisi, ss. 154-176. C.11. S.1. 2020.

ŞENEL, Serkan, “Mekânsal Dönüşüm", Şehir ve İrfan Araştırmaları Dergisi, ss.114-121. S.1. Ankara, 2016.
 
ŞENEL, Serkan, “Osmanlı'da Bahçe ve Hasbahçe Kültürü”, Şehir ve İrfan Araştırmaları Dergisi, ss.74-79 S.3. Ankara, 2016.

ULUSLARARASI KİTAP

EKİNCİ, Abdullah, ŞENEL, Serkan, (2021). Osmanlı Urfası'nda Müslüman Kadın (1845-1915), İstanbul: Hiper Yayın. 

ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ

ŞENEL, Serkan, “Darbeci Bir Seraskerin Sergüzeşti: Hüseyin Avni Paşa (1820-1876)”, İslam Tarihinin İlk Asrından Günümüze Darbeler Tarihi”, ed. Abdullah EKİNCİ, s. 114-121, Ankara 2017.

TANIK, İbrahim Halil, ŞENEL, Serkan, “The New York Times Gazetesi’nde 27 Mayıs Algısı”, İslam Tarihinin İlk Asrından Günümüze Darbeler Tarihi”, ed. Abdullah EKİNCİ, s. 114-121, Ankara 2017.

“Zeytinli Bahçe Höyük”, Marcella Frangipane, Çev. ŞENEL, Serkan, Şanlıurfa Müzesi Arkeolojik Eser Kataloğu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa, 2017, s. 445-446.

“Apameia Höyük”, Catherine Abadie-Reynal, Çev. ŞENEL, Serkan, Şanlıurfa Müzesi Arkeolojik Eser Kataloğu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa, 2017, s.447-448.

​​ULUSAL/ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ VE TAM METİN BİLDİRİLER

ŞENEL, Serkan, (2021) "Türkiye’de Dijital Tarihçiliğe Yönelik Yapılan Son Zamanlardaki Bazı Çalışmalara Dair Genel Bir Literatür Değerlendirmesi", Geçmişten Günümüze Metodoloji Çalışmaları, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri), 18-20 Kasım 2021, Sinop.

EKİNCİ, Abdullah,  ŞENEL, Serkan, (2018) “Seyahatnamelerde Urfa’da İnsan, Mekân ve Gündelik Hayata Dair Tasvirler”, III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu (Özet Sunum), 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa.

ŞENEL, Serkan, (2018) "
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Urfa'da Kadının Sosyal ve Ekonomik Statüsü"III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu (Özet Sunum), 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa. 

PROJELER

Ortaçağ ve Osmalı dönemi Urfa'sında Gündelik Hayat ve Ritm, Araştırmacı: ŞENEL, Serkan, BAP2016-2017.

Geç Dönem Osmanlı Urfa’sında Kadın, Kadının Sosyo-Ekonomik Statüsü ve Mahremiyeti (1845-1915), Araştırmacı: ŞENEL, Serkan, BAP, 2017-2018.

SANATSAL FAALİYETLER


Fikret Otyam'ın Urfası-2 (Özgün Kişisel Fotoğraf Sergisi) Ulusal SERGİ Gaptaem Tektek Konferans Salonu 08.04.2018

Son Dönem Osmanlı Urfa'sında Kadın (Özgün Kişisel Fotoğraf Sergisi) Ulusal SERGİ Gaptaem Tektek Konferans Salonu 08.04.2018


AKADEMİK-İDARİ GÖREVLER

Tarih Bölümü Erasmus Koordinatörü (2017-2023)
Tarih Bölümü Kalite Elçisi (2021-)
Tarih İncelemeleri Kulüp Danışmanı (2019-)

Şehir ve İrfan Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu (2016-2021)

Eyyüp Peygamber Sabır Günleri Sempozyumu (21-22 Nisan 2016),Şanlıurfa - Sekretarya
I. Uluslararası Harran ve Çevresi: Tarih ve Arkeoloji Sempozyumu (3-5 Kasım 2017), Şanlıurfa - Sekretarya
III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu (6-8 Nisan 2018), Şanlıurfa - Sekretarya
Uluslararası Göbeklitepe ve Neolitik Çağ Yerleşimleri Kongresi (28-30 Kasım 2019), Şanlıurfa - Sekretarya


YABANCI DİL

İngilizce (İleri düzey)