Google Scholar
Orcid
Yöksis
Web of Science

 
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı : Zafer BENZER
İletişim Bilgileri
Adres
Telefon
Mail
: Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü/Şanlıurfa-Mardin Karayolu Üzeri 18. km Şanlıurfa
: 0414 3183000 dahili: 3569
: zaferbenzer@harran.edu.tr - benzerzafer@gmail.com
3. Unvanı : Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim
Durumu
: Doktora
5. Yabancı Dil : İngilizce
Eğitim-Öğretim Bilgileri
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tarih Karadeniz Teknik Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
2008-2012
Yüksek Lisans Tarih Anabilim Dalı Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
2012-2015
Doktora Tarih Anabilim Dalı Harran Üniversitesi-Sosyal
Bilimler Enstitüsü
2015-…..
6. Yayınlar
6.1. Uluslar arası sempozyumlarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Zafer Benzer, “A Heterodox Movement of Idea in the Ottoman Empire: Kadızadelis”, III.
International Humanities and Social Sciences Conference, 4-7 February 2016, Barcelona-Spain.
Zafer Benzer, “222 Numaralı Urfa Şerʻiyye Sicili (Birinci Kısım) Işığında Urfa’da Borç-Alacak
İlişkileri (H. 1308-1309M. 1891-1892)”, II. Uluslar arası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde
Şanlıurfa Sempozyumu (Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa), 10-12 Mart 2017, Şanlıurfa.
(Yayım aşamasında)