Ek Ders Otomasyon Sistemi, Her ayın sonunda manuel işlemler ile hazırlanıp bölümlerdeki tahakkuk personeli aracılığı ile kontrol edilip strateji daire başkanlığına gönderilen ek ders ücret formu, yazılımı online olarak üniversitedeki akademisyenlerin hizmetine sunulmuştur. Geliştirilen portal tıp fakültesi ve sağlık MYO hariç üniversitemiz tüm birimleri tarafından kullanılmaktadır.    

Erişim linki : https://ekders.harran.edu.tr