HRU Etkinlik Takvimi Uygulaması, üniversitemiz kurumsal hafızası niteliği taşıyan ve tanıtım ofisi tarafından kullanılmakta olan etkinlik takvimi uygulaması (içerik yönetimi ve web sitesi): üniversitemiz bünyesinde düzenlenecek olan kongre, sempozyum, çalıştay, program, panel, seminer, kurs, etkinlik, sergi, konser vb. Tüm sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerimize ait bilgilerin sunulduğu dinamik bir yapıya sahip kurumsal bir yazılımdır. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır.

Erişim linki : https://etkinlik.harran.edu.tr