Fatura Ödeme Takip Sistemi: Üniversitemiz bünyesinde bulunan birimlerin, lojmanların ve diğer taşınmazların elektrik, doğalgaz, kömür, mazot vs. Fatura giderlerinin online olarak takibinin yapılabildiği, istatistiklerinin çıkarıldığı bir sistem olup, ayrıca birim bazlı doğrudan temin, dmo ve diğer muhtelif harcama kalemlerinin de takibinin yapılabildiği bilgi işlem daire başkanlığımızca geliştirilmekte olan bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde yetkili kişiler yıl, birim, ödeme türü, harcama türü gibi birçok farklı parametre ile gerekli takip ve istatistik kontrolü yapılabilmektedir. Uygulama geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır.    

Erişim Linki: https://odtsis.harran.edu.tr