TÖMER Belge Doğrulama Sistemi : Harran Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından verilen eğitimlerin sertifikalarının doğrulanması için geliştirilen sistemdir. Eğitim sertifikaları sisteme eklenmektedir.    

Erişim linki: http://tomerbelgedogrulama.harran.edu.tr/belgedogrulama