Yabancı Öğrenci Sınav Sistemi (YÖS) : Üniversitemiz bünyesinde yapılmakta olan YÖS sınav sistemi tarafımızca geliştirilerek; sınav başvuru işlemleri,Online olarak sınav kayıt ücretlerinin alınması işlemleri, sınav merkezi atama işlemleri,Sınav giriş ve sonuç belgelerinin oluşturulması işlemleri,Sınav sonuç itiraz işlemler gibi işlemler YÖS sisteminde mevcut olarak bulunmaktadır. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır.     

Erişim linki: https://yos.harran.edu.tr

YAZILIMLARIMIZ

 
 

Talep Portalı

Konut Tahsis Otomasyonu

Ek Ders Otomasyon Sistemi

HUBTAM Laboratuvar Numune Takip Sistemi