Yabancı Öğrenci Sınav Sistemi (YÖS) : Üniversitemiz bünyesinde yapılmakta olan YÖS sınav sistemi tarafımızca geliştirilerek; sınav başvuru işlemleri,Online olarak sınav kayıt ücretlerinin alınması işlemleri, sınav merkezi atama işlemleri,Sınav giriş ve sonuç belgelerinin oluşturulması işlemleri,Sınav sonuç itiraz işlemler gibi işlemler YÖS sisteminde mevcut olarak bulunmaktadır. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır.     

Erişim linki: https://yos.harran.edu.tr