BÖLÜMÜMÜZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Tarihçe, Özgörüş ve Özgüven

Harran Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, 2000'li yılların başında  kurulmuştur. Bugün Bitki Koruma Bölümü Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki ayrı anabilim dalı olup, Entomolojide; böcekler, akarlar ve nematodlar ve Fitopatolojide ise funguslar, bakteriler, virüsler, yabancı otlar ve biyoteknoloji üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Lisans eğitimine 2000-2001 yılında başlamıştır. Bölümde Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de sürdürülmektedir.
Bölüm kurulduğundan bu yana başta bölgemizin önemli kültür bitkileri olan  pamuk, hububat, meyve-bağ ve sebzeler olmak üzere, bitkilerde önemli kayıplara neden olan böcek, akar, nematod, virüs, bakteri, fungus ve yabancı otlar üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Tarım alanlarında çok önemli verim kayıplarına neden olan hatta bazı durumlarda tarımsal üretimi sınırlandıracak boyutta zarar oluşturan bu organizmalara karşı en uygun mücadele yöntemleri, çevre kirliliği, doğal denge ve ekonomi göz önünde bulundurularak araştırılmakta ve uygulamaya aktarılmaktadır. Diğer taraftan da tarım sektöründe Bitki Koruma alt programından mezun olacak Ziraat Mühendisi yetiştirip sektörün ihtiyacını karşılanmaktır.

Çalışma Konuları

Bitki Koruma Bölümü iki ana bilim dalına ayrılmaktadır.
Entomoloji Anabilim Dalı: Tarım alanlarında zararlı olan böcek, akar (örümcek), nematod türlerinin belirlenmesi, teşhisi, biyolojisi ve bunlara karşı entegre mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yürütmektedir.
Fitopatoloji Anabilim Dalı: Tarım alanlarında zarar oluşturan virüs, bakteri ve fungus gibi hastalık etmenleri ile yabancı otları ve mücadeleleri araştırılır. Ayrıca virüsten ari turunçgil fidanı yetiştiriciliği ve biyoteknolojik yöntemler kullanılarak hastalık, zararlılara ve çevre faktörlerine dayanıklı bitki çeşitlerin geliştirilmesi konularında da çalışmalar yürütülmektedir.
 
Ülke Tarımına ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yaptığı Katkılar
Bitki koruma bölümü kurulduğundan bu güne Güneydoğu Anadolu bölgesinde karşılaşılan bitki sağlığı konusundaki sorunları çözmeyi ilke edinmiştir. Bu sorunları çözmek için çeşitli kurumlara çok sayıda projeler sunarak başarıyla bu projeleri tamamlamıştır. Bu projelerin sonuçlarını gerek ulusal gerekse uluslar arası dergilerde, sempozyumlarda ve kongrelerde yayınlayarak bilim dünyasına ve Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur.
Amacımız,
 - Özgür, bilimsel düşünce ve çalışma disiplinine sahip, nitelikli Ziraat Mühendislerinin yetişmesini sağlamak,
- Bölgemiz ve Ülkemizin bitki koruma sorunlarına çözüm bulmak ve buna yönelik araştırmalar yapmak,
- Bilimsel niteliklere sahip bilim insanlarının bitki koruma konularında yetişmelerine ve araştırma yapmalarına imkan sağlamak,
- Bitki koruma sorunlarının çözümünde doğal (organik) tarıma yönelik, insan ve çevre sağlığını göz önünde bulunduran, entegre mücadele yöntemlerini araştırmak ve uygulamaya sunmaktır.

 Prof.Dr. Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR
Bitki Koruma Bölümü Başkanı