MADDE 10-
(1) Başkan,sekretarya tarafından biçimsel olarak ön incelemesi yapılan tüm başvuruları,değerlendirmek üzere Kurulun yapacağı ilk toplantının gündemine alır.Usulüne uygun olmadığı için inceleme veya değerlendirmeye alınmayan başvurular,başvuru sahibine yazılı olarak ya da e-posta ile bildirilir. 
(2) Değerlendirmenin sonucu,başvurunun görüşülerek karara bağlandığı toplantıdan sonra en geç 7 gün içerisinde,sorumlu araştırıcıya e-posta ve yazılı olarak bildirilir. Ancak Kurul,bu süreyi,gerekçe göstermek şartıyla 2 aya kadar uzatabilir.
(3) Birimler ve Rektörlük de gerekli gördüğü durumlarda,değerlendirilmesi için Kurula dosya gönderebilir.

Etik kurul toplantıları her ayın ikinci haftası yapılmakta ve değerlendirme sonuçları toplantının yapıldığı tarihten en geç 7 gün sonrasında e-posta ve yazılı olarak tarafınıza iletilmektedir. Değerlendirme sonucunun yazılı ıslak imzalı kopyası İlahiyat Fakültesi, A-Blok, Öğrenci İşleri'nden alınabilir. 

NOT: Etik kurul başvurularınızın kabulü sonrası çalışmanızla ilgili yaptığınız her türlü yayının bir örneğini etikkurul@harran.edu.tr adresine elektronik olarak göndermeniz gerekmektedir. 

İLETİŞİM

Başvuru Adresi: 
Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, A-Blok, Öğrenci İşleri,

Osmanbey Yerleşkesi / Şanlıurfa

E-Posta:
 
etikkurul@harran.edu.tr

Telefon: 
04143183000-3490