HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU ÜYELERİ
 

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Emine YÖNEY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Başkan Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Fen-Edebiyat Fakültesi
Üye Doç. Dr. Ömer SABUNCU İlahiyat Fakültesi
Üye Doç. Dr. Yasin TAŞ Fen-Edebiyat Fakültesi
Üye Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI Tıp Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya EVRAN Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ Mühendislik Fakültesi

 

İLETİŞİM

Başvuru Kişisi ve Adresi: 
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi


Osmanbey Yerleşkesi / Şanlıurfa

E-Posta:
 
etikkurul@harran.edu.tr

Telefon: 
04143183000-1197