HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU ÜYELERİ
 

Başkan Doç. Dr. Mahmut KAYA Fen-Edebiyat Fakültesi
Başkan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAKMAK İlahiyat Fakültesi
Üye Prof. Dr. Mithat Arman KARASU İİBF Fakültesi
Üye Doç. Dr. Özlem DEMİR Mühendislik Fakültesi
Üye Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Şenay KOÇAKOĞLU Tıp Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CANÇELİK Sosyal Bilimler MYO

 

İLETİŞİM

Başvuru Kişisi ve Adresi: Serap ARSLAN (Etik Kurul Memuru)
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi


Osmanbey Yerleşkesi / Şanlıurfa

E-Posta:
 
etikkurul@harran.edu.tr

Telefon: 
04143183000-1197