2023-2024 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Asıl ve Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar için tıklayınız.

Hatalı Başvurular için tıklayınız.


NOT 1: Asıl listeden kazananların kesin kayıtları  04-08 Eylül 2023 (08 Eylül  saat 17:00'a kadar; kayıtlar hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilecek olup hafta sonu herhangi bir kayıt işlemi yapılmayacaktır) tarihlerinde aşağıda yer alan belgelerle birlikte Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Biriminde şahsen veya noter vekaleti verilen biri aracılığıyla yapılacaktır. Posta  veya e-posta ile kayıt kabul edilmeyecektir. 11 Eylül 2023 günü kalan boş kontenjanlara göre  yedekten kayıt hakkı kazananlar açıklanacaktır. Yedekten kayıt hakkı kazananlar için kesin kayıt tarihleri 12-18 Eylül 2023 (18 Eylül  saat 17:00'a kadar)  arasında olacaktır.

NOT 2:  Engelli adaylara (% 40 ve üzeri sağlık kurulu raporu olanlar) sağlık kurulu raporunda belirtilen engel oranında indirim uygulanacaktır. Bu durumda olup kesin kayıt hakkı kazanan engelli adayların ücret yatırmayıp diğer evraklar ile birlikte (% 40 ve üzeri geçerli engelli sağlık kurulu raporunu ekleyerek) öncelikle pedagojik formasyon birimine gelip raporunu incelettirip onay aldıktan sonra para yatırma işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

NOT3: Felsefe öğretmenlik alanında kayıt yapacak olan Sosyoloji mezunları en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi aldığını; Felsefe mezunları ise en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji dersi aldığını kayıt esnasında üniversitelerinden aldıkları yazı ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

NOT4: Müzik öğretmenlik alanında kayıt yapacak olan ilan metnindeki çizelgede belirtilen bölüm mezunu (Müzik Bölümü hariç) adayların transkriptlerinde yer alan derslerinin toplam kredilerinin en az % 70'inin müzik alanında olduğunu kayıt esnasında üniversitelerinden aldıkları yazı ile belgelendirmeleri gerekmektedir. 
Sıra
No
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1 Online başvuru formu (Aday tarafından çıktı alınıp imzalandıktan sonra getirilecektir.)
2 Onaylı lisans not transkript belgesi (İlgili Üniversitece ya da noterce onaylanmış  veya e-devlet üzerinden alınmış olmalıdır).
3 Onaylı mezuniyet belgesi (İlgili Üniversitece ya da noterce onaylanmış  veya e-devlet üzerinden alınmış olmalıdır).
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.  
4 Öğrenim ücretinin ilk taksit miktarının (3000 TL) yatırıldığına dair dekont. Açıklama kısmına TC Kimlik no ve Ad-soyad yazılacak ve "Formasyon 1.taksit" ibaresi yazılacaktır. Banka bilgileri aşağıda yer almaktadır.
5 Beyanname (Aday tarafından çıktı alınıp ve doldurulup getirilecektir)
6 2 adet fotoğraf.
7 Kimlik fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
Beyanname belgesi için tıklayınız.

Muafiyet duyurusu için tıklayınız.
Muafiyet dilekçesi için tıklayınız.


ÖNEMLİ UYARILAR:

1-Kesin kayıt hakkı kazananlar yukarıda yer alan belgeler ile birlikte Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Biriminde belirtilen tarih aralığında kesin kayıt yapabilirler. Kesin kayıt için gerekli belgeler aday tarafından doldurulup getirilecektir. Pedagojik formasyon biriminde çıktı alınmamaktadır.

2-
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı toplam ücreti  8205 TL olup, 1. dönem taksidi olan 3000 TL04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında, aşağıda belirtilen banka ve IBAN numarasına yatırılacaktır. İlgili dekontun açıklama kısmında öğrencinin TC kimlik numarası, Ad-Soyad ve “Formasyon 1. Taksidi” ibaresi mutlaka yer almalıdır. 

2- Ders muafiyet başvuruları da kayıt esnasında yapılacaktır. Muafiyet durumu olan adaylar kayıt olurken muafiyet için gerekli belgeleri de getirip yukarıda paylaşılan dilekçeyi çıktı alıp doldurup kesin kayıt tarihleri içinde başvurabilirler. Ayrıntılı bilgi için muafiyet duyurusunu okuyunuz. Kesin kayıt tarihleri dışında verilen muafiyet dilekçeleri kabul edilmeyecektir. Öğretmenlik Uygulaması dersi için muafiyet başvurusu alınmamaktadır.

3- Kesin kayıt esnasında yapılan belge kontrolünde, online başvuruda belirttiğiniz bilgilerle belgelerinizdeki bilgilerde tutarsızlık var ise kesin kaydınız yapılmayacaktır. Ayrıca belge kontrolünde, başvuru şartlarını sağlamadan online başvuru yaptığınız anlaşıldığında kesin kaydınız yapılmayacaktır. Bu sebeple belirtilen bölüm dışından başvuru yapmış iseniz kazanmış olarak listede görünseniz bile kesin kaydınız yapılmayacaktır. Böyle bir durumda mağdur olmamak adına ücret yatırmayınız çünkü  ücret iadesi olmayacaktır.

4-Öğretmenlik Uygulaması  Şanlıurfa ilinde yapılacaktır.

5-Dersler hafta içi saat 17:00’den sonra olacak şekilde planlanmaktadır. Teorik dersler için % 70, uygulamalı dersler için % 80 devam zorunluluğu vardır. Öğretmenlik Uygulaması dersi için ise devamsızlık hakkı yoktur.

6- Formasyon ile ilgili tüm duyurular (ödeme, ders programı, sınav programı, muafiyet vb.) Pedagojik Formasyon Eğitimi web sayfasında (
http://formasyon.harran.edu.tr/) yapılacaktır. Lütfen duyurular için her zaman siteyi takip ediniz.

FORMASYON ÜCRETİ YATIRILACAK BANKA BİLGİLERİ
Tarih Aralığı: 04-08 Eylül 2023
Harç Tutarı: 3000 TL
Şube : Şanlıurfa Ziraat Bankası Girişimci Şube
Hesap Adı: Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
IBAN : TR10 0001 0022 6635 6157 6350 03
Hesap No : 2266/35615763-5003

ÖNEMLİ NOT: Şubeye gitmeden doğrudan internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden IBAN numarasına parayı yatırıp dekontu çıktı alıp getirebilirsiniz.

Şubeye Gidemiyorsanız veya internet/mobil bankacılığından ödeme yapamıyorsanız aşağıda yer alan Bankamatikten para yatırma adımları ile de paranızı yatırabilirsiniz :

1-Kartsız işlem
2-Türkçe
3-Ödeme İşlemleri
4-Eğitimi/Sınav
5-Üniversite Ödemeleri
6-Diğer Üniversite
7-Yurtiçi Üniversite
8-İl kodu 63 girilecek
9-Harran Üni seçilecek
10-Başvuru işlemleri
11-Formasyon
12-T.C Kimlik no
13-Cep no


Pedagojik Formasyon Birimi Telefon: +90 414 318 36 36
E-posta: formasyon@harran.edu.tr

 
 

 

SÜRELİ YAYINLAR