İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Telefon Santrali (+90) (0414) 318 30 00
Faks (+90) (0414) 318 35 34
Dekanlık Özel Kalem 0414 318 34 59
Fakülte Sekreteri 0414 318 34 58
Bölüm sekreterliği  
Öğrenci İşleri 0414 318 35 22
Adres Harran Üniversitesi İ.İ.B.F Mardin Yolu 22 Km. Osmanbey Kampüsü 63100  Şanlıurfa/ TÜRKİYE