Bütçe ve mali planlama anabilim dalı bütçe hakkını, bütçe ilke, fonksiyon ve işlevlerini ve Türkiye’deki
bütçe süreçlerini ve uygulamalarını incelemektedir. Bütçe ve mali planlama anabilim dalının odak
noktası Türk bütçe sisteminin yapısını analiz etmek ve bu alanda dünyadaki güncel gelişmeleri takip
etmektir. Bu anabilim dalında toplumsal tercihlerden hangilerinin kamusal politikalara
dönüştürüleceği incelenmektedir.
 
BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANA BİLİM DALI