Mali hukuk anabilim dalı kamu hukukunun bir alt dalı olarak temelde devletin tüm mali olaylarının hukuki çerçevesini çizmektedir. Hukuk devleti ilkesi uyarınca mali alandaki faaliyetleri de dahil olmak üzere devletin tüm faaliyetleri hukuk kurallarına uygun biçimde gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda mali hukuk anabilim dalı devletin harcamalarının, gelirlerinin, bütçesinin, borçlanmasının kısacası bütün mali olayların hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesini amaçlamakta ve devlet ile birey arasında meydana gelen mali uyuşmazlıkların çözüm yollarını düzenlemektedir.
Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜKKAYA (A.B.D. Başkanı)

Arş. Gör. İsa ÇELEN