Maliye teorisi anabilim dalı kamu kesiminin ekonomik faaliyetlerinin türlerini, nedenlerini ve ekonomik etkilerini incelemekte ve bu kapsamda geliştirilmiş teorileri açıklamaktadır. Maliye teorisi anabilim dalının merkezinde devlet ve toplum ilişkileri çerçevesinde özel mülkiyet, mülkiyetin kökeni ve bölüşümü analiz edilmektedir.

 
Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Murat DEMİR (A.B.D. Başkanı)

Arş. Gör. Şeref Can SERİN

Arş. Gör. Dr. Ebru BİLGİN