MALİYE ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5257101 Bütçe ve Mali Yönetim S 3 0 3 6
2 5257102 Çevre Ekonomisi ve  Küresel Kamusal Mallar S 3 0 3 6
3 5257103 Devlet Borçları ve Finansal Sistem S 3 0 3 6
4 5257104 Kamu Ekonomisi I S 3 0 3 6
5 5257105 Kamu Ekonomisinde Fayda -Maliyet Analizi S 3 0 3 6
6 5257106 Kamu Harcamaları Teorisi S 3 0 3 6
7 5257107 Kamu Kesiminde Yolsuzluk ve Eko. Etkiler S 3 0 3 6
8 5257108 Maliye Teorisi S 3 0 3 6
9 5257109 Sosyal Politika ve Gelir Dağılımı S 3 0 3 6
10 5257110 Yerel Yönetimler Maliyesi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5257201 Avrupa Birliğinin Ekonomik ve Mali Yapısı S 3 0 3 6
2 5257202 Bölgesel Gelişme ve Kamu Politikaları S 3 0 3 6
3 5257203 Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Mali İlişkile S 3 0 3 6
4 5257204 Hazine ve Merkez Bankası İşlemleri S 3 0 3 6
5 5257205 Kamu Ekonomisi II S 3 0 3 6
6 5257206 Kamusal Finansman Kaynakları S 3 0 3 6
7 5257207 KİT ve Özelleştirme S 3 0 3 6
8 5257208 Maliye Politikası S 3 0 3 6
9 5257209 Nicel Analiz Teknikleri S 3 0 3 6
10 5257210 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi S 3 0 3 6
11 5257211 Kamu Maliyesinde  Güncel Gelişmeler S 3 0 3 6
12 5257212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5257195 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5257295 Dönem Projesi Z 0 2 0 30
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Maliye Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)