MALİYE ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5218501 Seminer Z 0 2 0 6
2 5218502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5218134 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5218135 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5218127 Maliye Teorisi S 3 0 3 6
6 5218128 Kamu Ekonomisi-I S 3 0 3 6
7 5218129 Bütçe ve Mali Yöntem S 3 0 3 6
8 5218130 Devlet Borçları ve Finansal Sistem S 3 0 3 6
9 5218131 Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Mali İlişkile S 3 0 3 6
10 5218132 Fayda-Maliyet Analizi S 3 0 3 6
11 5218133 Sosyal Politika ve Gelir Dağılımı S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yar?y?l (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftal?k Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 5218601 Seminer Z 0 2 0 6
2 5218602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3 5218234 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 6
4 5218235 Araştırma ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
5 5218226 Maliyet Politikası S 3 0 3 6
6 5218227 Kamu Ekonomisi-II S 3 0 3 6
7 5218228 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi S 3 0 3 6
8 5218229 Nicel Analiz Teknikleri S 3 0 3 6
9 5218230 Yerel Yönetimler Maliyesi S 3 0 3 6
10 5218231 Çevre Ekonomisi Küresel Kamu Malları S 3 0 3 6
11 5218232 AB'nin İktisadi ve Mali Yapısı S 3 0 3 6
12 5218233 Bölgesel Gelişme ve Kamu Politikaları S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5218502 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5218505 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5218602 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
2 5218605 Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 0 0 0 24
               
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
Maliye Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)