Maliye Bölümü Misyonu

Uluslararası ve ulusal düzeyde;  alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip araştırıcı, yaratıcı, özgür, sorgulayıcı, analitik düşünme yetisine sahip, ahlaki değerlere sahip kalifiye iş gücü ve bilim insanı yetiştirmek. Bilimsel açıdan ürettiği yayınlar ve araştırmalar yoluyla bilgi üretmek, poltika önerileri geliştirmek ve bilgiyi paylaşarak yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmak ve maliye alanında sahip olduğu entelektüel bilgi birikim ile toplumu bilgilendirmektir.

Maliye Bölümü Vizyonu

Başta maliye alanında olmak üzere anaakım disiplindeki değişimleri takip eden, katkılar sağlayan, akademik kadrosu nitelik ve nicelik bakımından güçlü, mobilitesi yüksek, mezunlarına iyi kadrolarda görev yapabilecek bilgi ve teknik birikim özelliklerini kazandıran, bilimsel, sosyal ve bireysel özgürlüklere değer veren bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürmektir.