KALİTE KOMİSYONU
  Dahili Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ   Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN   Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasin YAKAR   Üye
Meslek Yüksekokulu Sekreteri Sedat İBİŞ   Üye
Öğr. Gör. Şeyda GÜR   Üye
Öğr. Gör. Fatma KAYA   Üye
Öğr. Gör. Nuray Işık USLU   Üye
Öğr. Gör. Mahmut KABAKULAK   Üye
Öğr. Gör. Yüsra İNCİ   Üye

BOLOGNA

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

https://kys.harran.edu.tr/

HAFTALIK DERS PROGRAMI

PROGRAMLAR