Adı Soyadı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ Tekstil Teknolojisi

BOLOGNA

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

https://kys.harran.edu.tr/

HAFTALIK DERS PROGRAMI

PROGRAMLAR