Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin TENEKECİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kerim KARADAĞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf IŞIKER Üye
Öğr. Gör. Kübra YILDIZ Üye
Öğr. Gör. Şeyda GÜR Üye
Sedat İBİŞ Raportör

BOLOGNA

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

https://kys.harran.edu.tr/

HAFTALIK DERS PROGRAMI

PROGRAMLAR