Misyonumuz
Kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten, mesleki bilgi ve becerilerini uygulayan, ekip çalışmasını benimseyen, mesleki sorumluluğu gelişmiş, araştıran ve mesleki sorunları ile ilgili değişim yaratabilme ve lider olabilme davranışı gösteren, perfüzyonistlik mesleğinin tanınması, saygınlığının korunması ve yüceltilmesi için önderlik eden, uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri esas alan profesyonel sağlık meslek mensubu lisansiyer perfüzyonistler yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Perfüzyon alanında özgün bilimsel çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve sağlık bilimleri eğitim ve öğretimi üzerine yetkinliği kabul edilen, insan sağlığı ve perfüzyon mesleği ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan, saygın ve alanında yenilikçi ve öncü bir eğitim kurumu olmaktır.
 

BAĞLANTILAR