Tarihçe

HRÜ Eğitim Fakültesi (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı) "Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı" adıyla dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Programımız 1996 yılında kurulmuş olup, “Genel Kültür”, “Alan Bilgisi” ve “Öğretmenlik Meslek Bilgisi” derslerinden oluşmaktadır. Alan dersleri, Resim-İş Öğretmenliği için gerekli olan bilim ve sanat müfredatını içermektedir.

Lisans Programının amacı, üniversitemizin ve Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, çoklu zeka kuramını ve aktif eğitim yöntemini esas alan, öğrenci merkezli ve bilgisayar destekli eğitim-öğretim çalışmalarıyla, ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli Resim-İş Öğretmenlerini (Görsel Sanatlar Öğretmenlerini) yetiştirmektir.

Ayrıca özel sektörün gereksinim duyduğu grafik tasarımcı, web tasarımcı, illüstratör, animatör ve sanat danışmanı olarak istihdam edilebilecekleri gibi, günümüzde yaygın olan etüt merkezleri vb. eğitim ortamlarında da görev yapabilecekler, isterlerse serbest sanatçı olarak da çalışabileceklerdir.

Vizyonumuz

Sanatın yaratıcı bireylerin yetişmesindeki rolünü bilerek, yaratıcı ve özgün düşünceyi üstün kılan bir anlayışla Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak kuruluşundan beri sanat eğitimcisi yetiştirmenin yansıra sanatçı öğretmen yetiştirmek hedefindedir. Bu amaçla hedefimiz, her türlü sanatsal üretimin yapılabileceği fiziki altyapıyı güçlendirmek ve akademik kadromuzu güçlendirerek hem bölge de hem de, Üniversitemizin hedeflerine uygun bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak misyonumuz, ilk ve orta öğretim kurumlarına resim öğretmeni yetiştirmesinin yansıra, sanat eğitiminin gereğine kavramış, bireyin kişisel gelişiminde sanatın önemine inanan, toplumların uygarlaşmasında sanat eğitiminin yerini bilen öğretmenler yetiştirme çabasını sürdürmektir. Ayrıca amacımız, öğrencilerin eleştirel düşünebilen, özgün arayışlar içinde olan sanat okur-yazarları olmalarını, sanatsal ve estetik değerleri çağdaş ifade yöntemleriyle farklı alanlarda çalışabilmelerini ya da sanat disiplinleriyle üretim yapabilme olanakları kazanmalarını sağlamaktır.