Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilimdalı öğretmen ve öğrenci eserleri
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilimdalı öğretmen ve öğrenci eserlerinden oluşan karma sergi Üniversite ve il protokol katılımıyla 13 Mayıs 2024'de Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanında​açıldı.