Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören Resim-İş Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri, "Topluma Hizmet" dersi kapsamında gerçekleştirdikleri proje ile Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi'ndeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evlerine renk kattılar.

Doç. Dr. Emine Teker ve Arş. Gör. Ayşe Özçınar'ın yönetiminde yürütülen projenin amacı, Sevgi Evleri'nin iç ve dış mekânlarına eğitici ve öğretici görseller çizerek, mekânları görsel açıdan daha tematik ve estetik hale getirmekti. Bu kapsamda, 28 gönüllü öğretmen adayı, Sevgi Evleri'nin dış bahçe duvarlarına ve iç mekânlarına tematik görseller çizdi. Proje, çocukların yaşam kalitesini artırma, katılımcıların beceri kazanımını ve toplumsal sorumluluk duygusunu artırma hedefleri doğrultusunda 6 hafta boyunca uygulandı. İlk haftada teorik bilgilerin verilmesi ve ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından, gönüllü öğretmen adayları 4 hafta boyunca yaratıcı drama ve sanat terapisi kullanarak çocuklarla etkileşimde bulundu. Projenin sonuçları, katılımcıların duyarlı sevgi düzeyini artırmanın, topluma hizmet etmenin ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamanın önemini vurguluyor.

Bu anlamlı proje, öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal sorumluluk kazanmasına, inisiyatif almasına ve topluma hizmet etme bilincini geliştirmesine katkı sağlamıştır. Proje kapsamında elde edilen olumlu deneyimler, öğrencilerin gelecekte benzer projelere katılma isteğini yansıtmaktadır.

Bu tür etkileşimli ve topluma hizmet odaklı projeler, öğrencilere sadece teorik bilgilerin ötesinde pratik deneyimler kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda toplumda olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, geleceğin öğretmenlerini bu tür değerli projelerle buluşturarak eğitim kalitesini artırmaya devam etmektedir.