Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu'nun 30/11/2018 tarih ve 2018/96 sayılı kararı uyarınca Azami öğrenim süresini dolduran Lisans ve Ön lisans öğrencilerine uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esaslarının 11. Maddesi uyarınca ek sınavlar için başvuran öğrencilerin durumu görüşülmüş olup, Azami öğrenim süresini dolduran Lisans ve Ön lisans öğrencilerine uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esaslarının 5. Madde (b) fıkrası “azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, dersi almış ve devam şartını yerine getirmiş fakat sınavda başarısız oldukları bütün dersler için (hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için dönem içi / dönem sonu sınavına girme hakkı elde edemediği dersler hariç 2 (iki) ek sınav hakkı verilir.” gereğince 08.07.2019-26.07.2019 tarihleri arasında, Yüksekokulumuz web sayfasında duyurulan ilana istinaden başvuran, öğrencilerin sınav tarihleri ve başvuru kabul durumları aşağıdaki tabloya çıkarılmıştır. Tüm ilgililere duyurulur.


 

BAĞLANTILAR

 


 Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOLOGNA