YEMEK FİYATLARI

YEMEK FİYATLARI   REZERVE YAPILMIŞ   REZERVE YAPILMAMIŞ
Profesör, Doçent, Yrd.Doç. 7,00-TL 8,50-TL
Araş.Gör.,Öğr.Gör.,Okutman,Uzman,
Dai.Bşk, Fak. ve Y.Okul Sekreteri     
6,00-TL          8,50-TL
Şube Müdürü            5,00-TL 8,50-TL
İdari Personel      4,00-TL 8,50-TL
Öğrenci      2,40-TL   4,00-TL
Sürekli İşçi ve İŞ-KUR  Elemanları  4,50-TL  8,50-TL 
Kadrolu İşçiler   8,50-TL   8,50-TL  
 
  
MİSAFİR YEMEK FİYATLARI  (Rezerve Yapılmamış)
 
Akademik ve İdari Personel     8,50-TL
Misafir   8,50-TL
Harran Üniversitesi Öğrencisi ve           
Misafir Öğrenci     
4,00-TL
Sürekli İşçi ve İŞ-KUR  Elemanları 8,50-TL
Kadrolu İşçiler    8,50-TL       

                                                 
 
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 29.08.2018 tarih ve 2018 /22 sayılı kararı ile belirlenmiş olan
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Personel ve Öğrenci öğlen yemeği fiyatlarıdır.