Adı Soyadı: Mehmet Bakır BÜTÜN
Ünvanı: Daire Başkan V.
Telefon: 0414-318 30 17
E-Posta: mbbutun@harran.edu.tr 

 
Adı Soyadı: Mehmet Emin TENEKECİ
Ünvanı: Daire Başkan Yardımcısı V.
Telefon: 0414-318 32 87
E-Posta: etenekeci@harran.edu.tr 

ARIZA TALEP PORTAL

                                      

İŞ AKIŞLARI

WEB SİTE EĞİTİMİ