Bölüm Başkanı: Dr.Öğretim Üyesi Mehmet CANÇELİK

Program Başkanı: Öğr.Gör.Sercan CENGİZ