Amacı: Radyo-TV alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, alanında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan sektörün ihtiyaç duyduğu grafik tasarım, basım ve yayın konusunda her türlü yazılım ve donanımı kullanabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere sektörün her alanında görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. 

Vizyonu: Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, kendi alanında uluslararası norm ve ölçütlere uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilecek, uzağı görebilen, kalifiye teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir. 

Misyonu:  Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı üzerine araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kendi kültürel değerlerine sahip çıkan, diğerlerine de saygı gösteren, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi, bilgi ve teknolojiyi kullanarak insanlığa hizmet etmeyi, ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir. 

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Radyo ve Televizyon Programcılığı Programında öğrenciler Radyo-TV yayıncılığı ile ilgili bütün aşamaların temel eğitimini teorik ve uygulamalı olarak almaktadır. Alanı ile alakalı masaüstü yayıncılık programlarını öğrenerek kullanmakta, iş organizasyonu, maliyet çıkarma, fiyatlandırma, proje ve yayın hazırlamayı öğrenmektedir. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 30 İşgünü Staj yapmak zorundadır. 

İstihdam Olanakları: 

Üst Derece Programlara Geçiş: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda DGS sınavına girerek ilgili bölümlere dikey geçiş yapılır.