Amacı: Alanı ile ilgili mesleklerde, ihtiyaçlara uygun donatılmış ilgili yeterliliklere sahip, etkili iletişim becerilerine sahip, müşteri ilişkileri kuvvetli, problem karşısında hızlı tepki veren, çözüm odaklı, karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilecek yeteneğe sahip ulaştırma sektöründe çalışacak profesyoneller yetiştirmektir. 

Vizyon: Piyasada en çok kabul gören önlisans programı olmak ve en nitelikli meslek elemanları yetiştirmek. 

Misyon: 

Program Dili: Türkçe 

Program Tanımı: Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön lisans Programı, 2017-2018 yılında Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, Yönetim ve Organizasyon bölümü altında açılmıştır.  Programa öğrenci alımı yapılmamıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar lise ve dengi okul diplomasına sahip olmalı ve YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda kabul edilmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTSnin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. 

İstihdam Olanakları: 

Üst Derece Programlara Geçiş: