Amacı: Temel turizm bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Turizm Meslek Elemanı yetiştirmektir. Atölye ve uygulama sahası imkânlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde sektörde aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır.

Vizyonu: Temel turizm bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Turizm Meslek Elemanı yetiştirmektir.

Misyonu: Alanında yeterli temel bilgiye sahip, bilişim teknolojilerini belirleyip etkin kullanabilen takım ruhuna, iletişim bilgisine ve becerisine, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip, Tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel ve mesleki etik bilinci olan, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, alanıyla ilgili yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe 

Program Tanımı: Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Turizm Meslek Elemanı yetiştirmektir. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİĞİ programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş (YGS) sınavında başarılı olanların YGS6 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz. 

Mezuniyet Şartları: Dört yarıyıl sonunda toplam 120 AKTSnin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. 

İstihdam Olanakları: Turizm sektörünün küresel bir yapıya sahip olması dolayısıyla mezunlarımız Türkiye,de ve yurt dışında kariyer imkânları bulabilirler. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre servis, mutfak, bar, önbüro, pazarlama ve yönetim gibi pek çok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız, servis hizmetleri, mutfak hizmetleri, önbüro işlemleri, bar hizmetleri, çamaşırhane ve ütü hizmetleri, otel otomasyon uygulamaları gibi faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler. 

Üst Derece Programlara Geçiş: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına başvurabilir. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirildikleri lisans programlarında intibak eğitimi başardıktan sonra 3. sınıftan itibaren lisans eğitimine devam ederler