Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Yoğun bakım ünitesinde akut zehirlenme tanılı olguların geriye dönük analizi (Türkçe)
The retrospective analysis of acute intoxication cases in the intensive care unit 
  Nuray Altay, Ahmet Atlas
 Şanlıurfa da kist hidatik hastalığının epidemiyolojisi (Türkçe)
Epidemiology of hydatid disease in Sanliurfa province
  Zafer Hasan Ali Sak, İrfan Eser, Şamil Günay, Ahmet Şeker, Muazzez Çevik, Bahattin Çelik, Mehmet Salih Aydın, Hamza Karabağ, Ahmet Mehmet Doblan, İbrahim Can Kürkçüoğlu
 Şanlıurfa yöresinde vitiligo hastalarının klinik, demografik özellikleri, tiroid fonksiyonları ve otoantikorları (Türkçe)
Clinical and demographical features, function of thyroid and autoantibodies in patients with vitiligo in Sanliurfa region
  Selma Bakar Dertlioğlu, Demet Çiçek, Yavuz Yesilova, betül demir, Haydar Uçak
 Primer Anorektal Malign Melanom: 5 Yıllık Tek Merkez Deneyimi (Türkçe)
Primary Anorectal malignant melanoma: Five years of experience at a single center
  Murat Çakır, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Metin Belviranlı
 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsilerinin histopatolojik sonuçlar ile retrospektif olarak değerlendirilmesi (Türkçe)
Retrospective evaluation of fine needle aspiration biopsy of the thyroid with histopathologic results
  Sezen Koçarslan, Bayram Erol Altunbaş, Muhammet Emin Güldür, Fatıma Nurefşan Boyacı, Ahmet Şeker
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Aortofemoral by-pass cerrahisinin nadir bir komplikasyonu: hidroüretronefroz (Türkçe)
A rare complication of aortofemoral by-pass surgery: hydroureteronephrosis
  Güven Tekbas, Ebru Tekbaş, Hakan Önder, Faysal Ekici, Celal Yavuz, Aslan Bilici
 Kronik karbonmonoksit maruziyeti ve nöropsikiyatrik semptomlar: olgu sunumu (Türkçe)
Chronic carbonmonoxide exposure and neuropsychiatric symptoms: a case report
  Mehmet Çıkman, Hayati Kandis, Ayhan Sarıtaş, Melik Çandar, Çiğdem Kahriman
 Osteogenezis imperfektada anestezi yaklaşımı: olgu sunumu (Türkçe)
Anesthetic management of osteogenesis imperfecta: a case report
  Ahmet Küçük, Hasan Hüsnü Yüce, Evren Büyükfırat, Hüseyin Sert, Şaban Yalçın
 Transient global amnesia after ventricular fibrillation during acute myocardial infarction (English)
Akut miyokard infarktüsü sırasında ventrikül fibrilasyonu sonrası gelişen geçici global amnezi
  Murat Tulmaç, Vedat Şimşek, Ersel Dağ, Emine Tireli, Özer Eser, Mehmet Tolga Doğru, Nesligül Yıldırım
Editöre mektup
Başlık/Yazarlar
PDF
 Cornelia de Lange sendromunda anestezi uygulaması (English)
Anesthetic management in Cornelia de Lange Syndrome
  Şaban Yalçın, Harun Aydoğan, Mahmut Alp Karahan