Başlık/Yazarlar
PDF
 Baş ve boyun defektlerinin onarımında pektoralis major miyokutan flebi kullanımı 
 İmran ŞAN, Necat ALATAŞ, Şükrü Aydın DÜZGÜN, Ali UZUNKÖY, Rafet KELEŞ
 Akciğer Kanserli Olguların Bronkoskopik Özellikleri ile Histopatolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması 
 Erkan CEYLAN, Mehmet GENCER, Zafer H.A. SAK, Gülşah ETHEMOĞLU
 Şanlıurfa’da Lise Öğrencilerinin Sigara Hakkindaki Tutum Düzeyleri 
 Mustafa KÖSECİK, H.Haldun EMİROĞLU, Erkan CEYLAN, Turgay BAZ
 Askariyazise Bağlı Bir İntestinal Psödo-Obstrüksiyon: Ayakta Direkt Karın Grafisi İle Tanı 
 M. Emin BOLEKEN, M. Erdal MEMETOĞLU, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN
 Adeziv Kapsülit Tedavisinde İntra-Artiküler Kortikosteroid Uygulamanin Yararları 
 Pelin YAZGAN, Nesrin GÜMÜŞEL, İsmet GÜREL