Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Nonalkolik karaciğer yağlanması hastalığında oksidatif stres ve PON1 aktivitesi (English)
Serum PON1 activity and oxidative stress in non-alcoholic fatty liver disease
  Şahabettin Selek, Mehmet Aslan, Yaşar Nazlıgül
 Deneysel laparoskopi modelinde pnömoperitonyuma bağlı akciğer hasarını önlemede magnezyumun etkisi (Türkçe)
The effective of magnesium sulfate prevent lung injury related to pneumoperitoneum ın experimental laparoscopy
  Fatih Yörük, Şükran Geze , Mustafa Tuşat, Ahmet Menteşe, Esin Yuluğ, Emre Beyaztaş, Ahmet Alver
 Bilgisayarlı Tomografinin oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi (Türkçe)
Impact of Computed Tomography on oxidative stress 
  Sema Yıldız, Hasan Çeçe, Zeynep Aktı, İhsan Kaya, Hakim Çelik, Hale Çakır, Abdullah Taşkın, Nurten Aksoy
 Pulmoner arter basıncının serum seruloplazmin düzeyi ile ilişkisi (Türkçe)
The relation between poulmoery artery pressure and ceruloplasmin levels
  Zekeriya Kaya , Atilla Esmer, Ramazan Asoğlu , Ali Yıldız, Turgay Ulaş, Hatice Sezen, Abdullah Taşkın, Nurten Aksoy
 Koroner bypass cerrahisinde intraaortik balon kullanımına etki eden faktörler (Türkçe)
Factors affecting the use of intraaortic balloon pump in coronary bypass surgery
  Mehmet Salih Aydın, Aydemir Koçarslan, Mustafa Göz, Abdussemet Hazar, Hasan Hüsnü Yüce, İrfan Eser, Mert Ürküp, Zekeriya Kaya
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Manyetik Rezonans Görüntüleme Kontrast Maddeleri ve Yan Etkileri (Türkçe)
Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents and Side Effects
  Dilek Şen Dokumacı
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Farklı varyasyon gösteren copenhagen sendromu: Bir olgu sunumu (Türkçe)
Difference variation of copenhagen syndrome: A case report
  İrfan Koca, Mehmet Uçar, Ahmet Tutoğlu, Ahmet Demirkol, Ekrem Karakaş
 Diz ağrısının nadir rastlanan bir sebebi: Dislokalize hipertrofik fabella (Türkçe)
A rarely observed reason for knee pain: Presentation of delocalized hypertrophical fabella case
  İrfan Koca , Özlem Altındağ, Ercan Madenci, Ekrem Karakaş, Ali Gür, Mehmet Uçar
 Kronik pelvik ağrının nadir bir nedeni olan non-kommunike rudimenter horn'un laparoskopik tedavisi (Türkçe)
Laparoscopic treatment of non-communican rudimentary horn, a rare cause of chronic pelvic pain
  Sefa Kurt, Ömer Demirtaş, İbrahim Uyar, Aycan Kopuz, Buket Keser, Abdullah Taşyurt
 Sık seftriakson kullanımı ve safra kesesi taşı: yedi olgunun sunumu (Türkçe)
Frequent use of ceftriaxone and gallbladder stone: report of 7 cases 
  Mahmut Abuhandan, Ekrem Karakaş, Hasan Çeçe, Ömer Karakaş, Alpay Çakmak
 Nadir bir akut karın sebebi: Situs inversus totalisli hastada akut apandisit (Türkçe)
A rare cause of acute abdominal pain: Situs inversus totalis patients with acute appendicitis
  Abdullah Oğuz, Akın Önder, Fatih Taşkesen, Mesut Gül, Muhammet Arslan, Murat Kapan
 Mandibular ameloblastom: Olgu sunumu (Türkçe)
Mandibular ameloblastom: Case report
  Ebru Ünlü
Editöre mektup
Başlık/Yazarlar
PDF
 Koroner Arter Hastalığında Kollateral Dolaşım Yaşam Kurtarıcımıdır? (Türkçe)
Coronary Collateral Circulation Is life Saving? 
  Alper Sami Kunt