İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü: personelin özlük işleri, maaş, terfi, yıllık izin, rapor vb. satın alma işlemleri ile birimizin tüm resmi yazışmaları yapılmaktadır.

ÖĞRENCİ E-HİZMETLERİ

PERSONEL E-HİZMETLERİMİSAFİR E-HİZMETLERİ

BİLGİ VE DOKÜMANLAR