Yazılım Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Yazılım geliştirme standartlarını oluşturmak, yazılım teknolojilerini takip etmek, yazılımlarının iyileştirilmesi için tedbirler almaktadır. Yazılım geliştirme taleplerinin analiz ve tasarımının yapılmasını, geliştirilmesini, güncellenmesini ve test işlemlerini ile sistemler için gerekli yazılımları temin etmek, yüklemek, yönetmek ve kullanıcıların bu yazılımları nasıl kullanacaklarına dair yazılım programlarındaki standartları hazırlamak, kullanılmasına dair talimatlar ve kılavuzlar hazırlamaktadır.

ÖĞRENCİ E-HİZMETLERİ

PERSONEL E-HİZMETLERİMİSAFİR E-HİZMETLERİ

BİLGİ VE DOKÜMANLAR