CURRICILUM VITAE
 
Title and Name                    : Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
Place and Date of Birth     : Ankara  12.11.1978
Contact İnformation          :
Tel                                          : +(90) 414 318 13 52
Fax                                         : +(90) 414 318 36 82
e-mail                                    : gozmenozbakr@harran.edu.tr
Postal Adress                      : Faculty of Agriculture,  Department of Animal Science, Osmanbey/ Şanlıurfa
 
AREAS of EXPERTISE:
 
1 Honey bee breeding
2 Honey bee morphology
 
 
EDUCATION:
 
Degree Area University Year
Ph.D. Morphological Characterization of Honey Bee Populations (Apis mellifera L.) Along the Southeast Border of Turkey Ankara University 2011
M.S. The Effects of Rearing Conditions on Honeybee Queen Characteristics Ankara University 2004
B.S. Animal Science Ankara University 2000
 
 
ACADEMIC ASSIGNMENTS:
 
Job Title Work Place Year
Assist. Prof. Dr. Harran University 2012-
Res.Assist.Dr. Harran University 2011-2012
Res.Assist. Ankara University 2005-2011
Res.Assist. Harran University 2002-2005
 
 
MEMBERSHIP of BOARD/COMMISSION
 
  Year
1 Editorial Board of Harran Journal of Agricultural and Food Science 2016
2 Organizing comittee member and secretary of GAP VII. Agricultural Congress 2015
3 Membership of Intern Comission of Animal Science Department 2013
  Coordinator of Farabi Program of Animal Science Department 2013
  Organizing comittee member of 8. National Animal Science Student Conference 2012
 
 
   
 
PUBLICATIONS

Articles publicated in indexing SCI, SSCI, AHCI journals
 
Dogan, Z., Karagoz, M., Ozbakır, G. O. 2014. Long Years Apiculture Data Model of Turkey: An Econometric Time Series Analysis. The Journal of Animal and Plant Sciences. 24(5):1573-1578.
 
Ozbakır, G. O. and C. Fıratlı. 2013. Morphometric Classification of Honeybee Populations (Apis mellifera L.) Along the Southeast border of Turkey. Bulg. J. Agric. Sci., 19: 1396-1400.
 
Ozmen Ozbakır, G., Koncagül, S., Çadırcı, Ş. and Fıratlı, Ç. 2012. Genetic Parameters of Some Morphological Traits in Honey Bee Populations (Apis mellifera L.) Along the Southeast Border of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances. 11(10):1734-1738.
 
Çetin, M., Şengül, T., Ozmen, G., Söğüt, B. 2006. The Effect of Egg Weight on Hatching Rate and Fattening Performance of Partridges (A.chukar). Journal of Animal and Veterinary Advances. 5(6):507-510.
 
Articles publicated in the national journals:
 
Özmen Özbakır, G., Doğan, Z., Öztokmak, A. 2016. Adıyaman İli Arıcılık Faaliyetlerinin İncelenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 20(2):119-126, 2016.
 
Çadırcı, Ş., Özmen Özbakır, G., Bozkurt Kiraz, A. 2015. Yüksek Oranda Metiyonin Kullanımının Farklı Canlı Ağırlıktaki Yumurta Tavukları Performans Değerlerine Etkisi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(5): 279-282, 2015.
 
Özmen Özbakır, G. 2013. İşçi Arılarda (A. mellifera L.) Yumurta Denetleme Davranışı. Hayvansal Üretim 54(2): 24-29.
 
Şengül, T., Çetin, M., Özmen, G., Dede, E. 2005. Farklı Yetiştirme Sistemlerinde Barındırılan Kekliklerin (A. chukar) Besi Performanslarının Karşılaştırılması. Tavukçuluk Araştırma Dergisi. 6(1):53-56, Ankara.
Presentations in the National Congress, Symposium, Seminar etc. :
Çadırcı, Ş., Bozkurt Kiraz, A., Özmen Özbakır, G. 2015. Kanatlı Hayvanların Proteinlere Özel İştah Gösterebilme Kabiliyetleri. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2015, Şanlıurfa. (Sunulu Bildiri)
 
Özmen Özbakır, G. Erkan, C. 2015. Arıcılıkta İş Güvenliği, Riskler ve Önlemler. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2015, Şanlıurfa. (Poster Bildiri)
 
Özmen Özbakır, G. 2015. Bal Arılarında (A. mellifera L.) Genetik Belirleyicilerin Kullanımı. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2015, Şanlıurfa. (Poster Bildiri)
 
Utli, A., Özmen Özbakır, G. 2015. Bal Arısı Zararlısı: Büyük Mum Güvesine (Galleria mellonella L.) Karşı Alternatif Korunma Yöntemleri. 11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 29-30 Nisan 2015, Diyarbakır. (Poster Bildiri)
 
Özmen Özbakır, G., Koncagül, S., Çadırcı, Ş. 2014. Heritability Changes In Some Morphological Traits of  Worker Honeybees From Naturally Mated Queens. 4th International Mugla Beekeeping and Pine Honey Congress (concurrently with) 20th Apislavia Congress. 05-09 November 2014. Muğla, Turkey.
 
Özmen Özbakır, G. 2014. Beekeeping in Şanlıurfa: Problems and Solutions. International Mesopotamia Agriculture Congress. 22-25 September 2014. Diyarbakır, Turkey.
 
Özmen Özbakır, G. 2012. Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Endokrin Sistem. VIII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 22-23.05.2012. Şanlıurfa.
 
Özmen Özbakır, G. 2012. Bal Hakkındaki ‘Gerçek’ler. VIII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 22-23.05.2012. Şanlıurfa.
 

Researchs and Projects:
                    
Project leader and other researchers Project Title Years Sponsor Institution
Prof.Dr. Çetin FIRATLI
 
Res. Assist. Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
Morphological Characterization of Honey Bee Populations (Apis mellifera L.) Along the Southeast Border of Turkey 2007-2009 Ankara University
Res. Assist. Dr
Assist. Prof. Dr. Şahin ÇADIRCI
Performance Evaluation Of Stationary Beekeeping System On Conditions of Sanlıurfa 2012-2013 Harran University
Assist. Prof. Dr. . Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR Determination of Morphometric, Physiological and Behavioral Characteristics of Native Honey Bees of Şanlıurfa and Investigation of Breeding Possibilities 2015- Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı
 
  

LECTURES:

Undergraduate 
 
Autumn Term Spring Term
Animal Science Honeybee Breeding
Silkworm Breeding Beekeeping Products
Graduation Project Alternative Poultry Animals Breeding
Animal Science Vocational Practice Graduation Project
  Animal Science Vocational Practice
 
 
 
 
 
 
 
 
Graduate
 
Autumn Term Spring Term
The Biology of the Honeybee Honeybee Genetics and Breeding
Partridge, Pheasant and Quail Breeding Queen Rearing Technics
   
 
 
 
 
 


HARRAN UNIVERSITY
Code of the course: 5116265
Name of the course: Honeybee genetics and breeding
Name of the instructer who taught the course last semester: Assist. Prof. Dr. Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
 
Name of the course Code Term T+P Credit ECTS
Honeybee genetics and breeding   Spring 3+0 3 6
Course Prerequesite Knowledge about honeybee breeding basics at undergraduate level
Type of the course
(Obligatory/Elective)
Elective
Name of the instructer who taught the course last semester  
Aim and goals of the course Aim of this course is to give honeybee genetics and breeding characteristics for physiologic, morphologic and behavioral aspects.
Contents of the course Taxonomy and geographical variability of honeybees, heredity, cytology and cytogenetic, population genetic, quantitative genetic, selection, mating designs and breeding programs.
Weeks Semester Teaching Plan
1. The origin and importance of honey bees in zoological system
2. Honeybee ecotypes in the Turkey and World
3. Social life in honeybees
4.

Heredity of morphologic characters in honeybees

5. Heredity of  physiologic characters in honeybees
6. Heredity of behavioral characters in honeybees
7.

Midterm exam

8. Biochemical genetics and cytogenetics in honeybees
9. Quantitative genetics in honeybees
10. Selection-I
11. Selection-II
12. Mating designs
13. Breeding accomplishments with morphologic characteristics
14. Breeding accomplishments with physiologic and behavioral characteristics
References
Rinderer, T. E. 1986. Bee genetics and Breeding. Academic Press Inc.
Winston, M. L. 1987. The Biology of the honey bee. Harward University Press.
Adam, B. 1987. Breeding the honey bee. Northern bee books.
Evaluation
One written midterm exam (%40), one written final exam (%60)
  Hours Evaluation
Theory (14 Weeks) 3 x 14= 42 Attending to course
Practice    
Groups/Sections 1x 14= 14 Research different references
Homework 1x 14 = 14 Homework presentation
Project    
Midterm exam Sınav :2
Bireysel çalışma:25
Written exam
Final exam Sınav :2
Bireysel çalışma:25
Written exam
Quiz (4 times)    
Research (internet/library) 2x5=10 Manuscript scanning from net
Other (……….)    
Other (…....….)    
Total 180  
                 
 
  
 
 
HARRAN UNIVERSITY
Code of the course: 5116131
Name of the course: The Biology of the Honeybee
Name of the instructer who taught the course last semester: Assist. Prof. Dr. Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
 
Name of the course Code Term T+P Credit ECTS
The Biology of the Honeybee   Fall 3+0 3 6
Course Prerequesite Knowledge about honeybee breeding basics at undergraduate level
Type of the course
(Obligatory/Elective)
Elective
Name of the instructer who taught the course last semester  
Aim and goals of the course The objective of this course is to introduction the comprehensive honeybee biology at advanced  level.
Contents of the course The origin and evolutionary history of honeybees, development and metamorphosis, honeybee anatomy, social life, worker division of labor, nutrition, communication, hormones and pheromones, reproduction biology, mating.
Weeks Semester Teaching Plan
1. The origin and evolutionary history of honeybees
2. Honey bee colony
3. Development and metamorphosis
4.

Honeybee anatomy

5. Social life in colony and division of labor
6. Nutrition
7.

Midterm exam

8. Communication and bee dance
9. Hormones of honeybees
10. Pheromones of honeybees
11. Queen reproduction biology
12. Drone reproduction biology
13. Mating biology
14. Instrumental insemination and tecniques
References
Winston, M. L. 1987. The Biology of the honey bee. Harward University Press.
 
Evaluation
One written midterm exam (%40), one written final exam (%60)
  Hours Evaluation
Theory (14 Weeks) 3 x 14= 42 Attending to course
Practice    
Groups/Sections 1x 14= 14 Research different references
Homework 1x 14 = 14 Homework presentation
Project    
Midterm exam Sınav :2
Bireysel çalışma:25
Written exam
Final exam Sınav :2
Bireysel çalışma:25
Written exam
Quiz (4 times)    
Research (internet/library) 2x5=10 Manuscript scanning from net
Other (……….)    
Other (…....….)    
Total 180  
                 
 
 
  
 
Code of the course: 5116266
Name of the course: Queen rearing techniques
Name of the instructer who taught the course last semester: Assist. Prof. Dr. Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
 
Name of the course Code Term T+P Credit ECTS
Queen rearing technics   Spring 3+0 3 6
Course Prerequesite Knowledge about honeybee breeding basics at undergraduate level
Type of the course
(Obligatory/Elective)
Elective
Name of the instructer who taught the course last semester  
Aim and goals of the course The objective of this course is to introduction the biological basis and methods of queen rearing technics.
Contents of the course Importance and role of queen in the colony, cast determination, biological basis of queen rearing, queen rearing conditions and methods, drone production, mating, queen replacement.
Weeks Semester Teaching Plan
1. Introduction- Importance and role of queen honeybee in the colony
2. Caste and sex determination in the colony
3. Biological basis of queen rearing
4.

Characteristic of breed queens

5. Examination different queen rearing technics
6. Doolittle method
7.

Midterm exam

8. Preparation of  breeder and nurse colonies
9. Preparation of  queen cell cups and grafting
10. Drone production
11. Mating
12. Artificial insemination
13. Introduction techniques of the queens to colonies
14. Queen marking, storage and shipping methods
References
Laidlaw, H.H. 1979. Contemporary Queen Rearing. Dadant & Sons, Hamilton, Illionis.
Ruttner, F. 1983. Queen Rearing Biological Basis and Technical Instruction. Apimondia Pub. House.
Winston, M. L. 1987. The Biology of the honey bee. Harward University Press.
Evaluation
One written midterm exam (%40), one written final exam (%60)
  Hours Evaluation
Theory (14 Weeks) 3 x 14= 42 Attending to course
Practice    
Groups/Sections 1x 14= 14 Research different references
Homework 1x 14 = 14 Homework presentation
Project    
Midterm exam Sınav :2
Bireysel çalışma:25
Written exam
Final exam Sınav :2
Bireysel çalışma:25
Written exam
Quiz (4 times)    
Research (internet/library) 2x5=10 Manuscript scanning from net
Other (……….)    
Other (…....….)    
Total 180  
                 
 
  
 
HARRAN UNIVERSITY
Code of the course: 5116131
Name of the course: Partridge, pheasant and quail rearing
Name of the instructer who taught the course last semester: Assist. Prof. Dr. Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
 
Name of the course Code Term T+P Credit ECTS
  5116131 Fall 2+0 2 6
Course Prerequesite Knowledge about Alternative Poultry Animals Breeding basics at undergraduate level
Type of the course
(Obligatory/Elective)
Elective
Name of the instructer who taught the course last semester Assist. Prof. Dr. Mehmet ÇETİN
Aim and goals of the course The objective of this course is to introduction to Partridge, Pheasant  and Quail breeding at advanced  level.
Contents of the course Poultry houses and equipments, races and anatomy of Partridge, Pheasant  and Quail, egg production, incubation, chicken breeding, meat production, diseases and prevention.
Weeks Semester Teaching Plan
1. Partridge, pheasant, quail races and anatomy
2. Poultry houses and equipments
3. Partridge breeding and meat production
4.

Partridge’s egg production and incubation

5. Partridge’s chicken growing and parent stock production
6. Pheasant  breeding and meat production
7.

Midterm exam

8.

Pheasant’s egg production and incubation

9. Pheasant’s chicken growing and parent stock production
10. Quail breeding and meat production
11.

Quail’s egg production and incubation

12. Quail’s chicken growing and parent stock production
13. Partridge, pheasant, quail diseases and prevention
14. Final exam
References
Çetin, O. Ve Kırıkçı, K. 2000. Alternatif Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Sülün-Keklik. S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya.
Vatansever, H.  2002. Bıldırcın Üretim Sistemleri.
Anonymous. Visual and  written sources from web.
Evaluation
One written midterm exam (%40), one written final exam (%60)
  Hours Evaluation
Theory (14 Weeks) 3 x 14= 42 Attending to course
Practice    
Groups/Sections 1x 14= 14 Research different sources
Homework 1x 14 = 14 Homework presentation
Project    
Midterm exam Sınav :2
Bireysel çalışma:25
Written exam
Final exam Sınav :2
Bireysel çalışma:25
Written exam
Quiz (4 times)    
Research (internet/library) 2x5=10 Manuscript scanning from net
Other (……….)    
Other (…....….)    
Total 180